Пловдив
Училище за бременни
Пловдив, 27.06.2024 от 09:30 часа
Хотел SPS, бул. „Освобождение“ 3, Бизнес зала III, ет. 2
(асансьорите към залата са вдясно от рецепцията)
Първи грижи за новороденото
Период на адаптация
Режим на бебето – хранене и сън
Особености на бебешката кожа
Необходими покупки.
Уроци по къпане.
Лектор: Благовеста Костова – Алианс на българските акушерки
Първи грижи за новороденото
Период на адаптация
Режим на бебето – хранене и сън
Особености на бебешката кожа
Необходими покупки.
Уроци по къпане.
Лектор: Благовеста Костова – Алианс на българските акушерки
Моля, изберете една от посочените възможности.