Шумен
Училище за бременни
Шумен, 09.06.2020 от 08:00 до 24:00 часа
www.izamama.com
(дистанционно училище)
Неразположения при бебетата
Запушено носле
Бебешки конюнктивит
Колики
Дентиция
Запек
Повръщане и ГЕР
Лектор: Благовеста Костова – Алианс на българските акушерки
Неразположения при бебетата
Запушено носле
Бебешки конюнктивит
Колики
Дентиция
Запек
Повръщане и ГЕР
Лектор: Благовеста Костова – Алианс на българските акушерки
Моля, изберете една от посочените възможности.