Русе
Училище за бременни
Русе, 20.12.2019 от 10:00 часа
Библиотека „Любен Каравелов“
(ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 1)
1. Раждането – как, къде и кога?
2. Захранване на бебето
Лектор: Красимира Христова – Реанимационна акушерка
1. Раждането – как, къде и кога?
2. Захранване на бебето
Лектор: Красимира Христова – Реанимационна акушерка
Моля, изберете една от посочените възможности.