Плевен
Училище за бременни
Плевен, 22.10.2019 от 09:30 часа
Ресторант „Централ“
(ул. Д. Константинов 11)
1. Всичко за кърменето
2. Хранене след секцио
Лектор: 1. Петя Дилова – акушерка, Медицински университет Плевен; 2. Мариана Цветанова – акушерка
1. Всичко за кърменето
2. Хранене след секцио
Лектор: 1. Петя Дилова – акушерка, Медицински университет Плевен; 2. Мариана Цветанова – акушерка
Моля, изберете една от посочените възможности.