Пазарджик
Училище за бременни
Пазарджик, 26.08.2021 от 14:00 часа
МБАЛ – Пазарджик
(Рапорт зала)
Грижи за новороденото
Период на адаптация
Режим на отглеждане – хранене и сън
Особености на бебешката кожа
Необходими покупки.
Уроци по къпане.
Лектор: Благовеста Костова – Алианс на българските акушерки
Грижи за новороденото
Период на адаптация
Режим на отглеждане – хранене и сън
Особености на бебешката кожа
Необходими покупки.
Уроци по къпане.
Лектор: Благовеста Костова – Алианс на българските акушерки
Моля, изберете една от посочените възможности.