Стара Загора
Училище за бременни
Стара Загора, 28.07.2021 от 10:00 часа
Галерия МОЛ
(Парти център „Тон бонбон“)
Раждането – как, къде и кога?
Права на бременната и родилката.
Кой кои е в родилното отделение?
Родилно отделение – очаквания, въпроси и избор.
Лектор: Благовеста Костова – Алианс на българските акушерки
Раждането – как, къде и кога?
Права на бременната и родилката.
Кой кои е в родилното отделение?
Родилно отделение – очаквания, въпроси и избор.
Лектор: Благовеста Костова – Алианс на българските акушерки
Моля, изберете една от посочените възможности.